• ĐẠO

  ĐẠO

  Tên chính của đạo là do chữ "Buke" hay "Bushi" tức nghĩa hiệp mà ra. Năm đức tính chính của người tập luyện võ là: " Đức lễ phép, sự ngay thẳng (tức là đức công bình), tính can đảm, đức nhân...

 • Kỹ thuật trong Karatedo

  Kỹ thuật trong Karatedo

  Trong môn võ Karate, các kỹ thuật đòn tay (Te-waza), và đòn chân (Ashi- waza) để tấn công đối phương không phải là những phương pháp kỹ thuật duy nhất.

 • Những châm ngôn trong võ thuật

  Những châm ngôn trong võ thuật

  Đừng nghĩ rằng bất kỳ một kỹ thuật võ thuật nào đó đã là tận cùng, không có sự tận cùng, không có kỹ thuật nào là hoàn hảo. Ngay khi anh nghĩ rằng anh đã đạt được những kỹ thuật này...

 • Tình nghĩa

  Tình nghĩa

  Tình nghĩa.Trong cuộc sống, nếu bạn đang ở cương vị của một người hướng dẫn người khác về tư tưởng, lối sống, tinh thần hay bất cứ lãnh vực tốt lành nào của cuộc sống, bạn sẽ không...

 • Kata Karatedo

  Kata Karatedo

  Một bài quyền thì không bao giờ cố định hay bất di bất dịch. Nó như là nước, sẽ luôn thay đổi hình dáng phù hợp theo vật chứa đựng nó.

 • Nguyên tắc và hành động của người luyện võ

  Nguyên tắc và hành động của người luyện võ

  Karate-do chắc chắn là môn võ học với tinh thần thượng võ, và bản chất của nó nằm trong nguyên tắc và hành động của người luyện võ.

 • Karatedo Cổ Truyền

  Karatedo Cổ Truyền

  Cách thức huấn luyện của Karate cổ truyền thì không dễ dàng chấp nhận bởi mọi người. Họ cho rằng cách thức huấn luyện này quá lỗi thời và quá khắt khe.

 • Học lễ, coi trọng lễ và giữ lễ đối với người học võ

  Học lễ, coi trọng lễ và giữ lễ đối với người học võ

  “Học lễ” là nội dung được thực hành liên tục, kiên định, nhất quán trong suốt quá trình dạy võ và học võ

 • TÂM PHÁP KARRATEDO

  TÂM PHÁP KARRATEDO

  Tâm (Citta) là chủ của toàn thân (Tâm vương), nó thống trị tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý thức gây tạo nghiệp quả theo triết học Phật giáo. Tâm là dòng chảy liên tục biến động...

 • MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI TIÊU BIỂU

  MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI TIÊU BIỂU

  Karatedo thường được hiểu là con đường tốt đẹp trong cuộc sống để hoàn thiện nhân cách. Sở dĩ Karate phong phú và có nhiều trường phái là do từ bên ngoài đưa đến hơn là chính bản thân nó...