• TRỰC - ĐẠO - HẠNH

    TRỰC - ĐẠO - HẠNH

    Đây chính là giá trị nhân văn của một môn đồ võ phái Suzucho Karatedo cần luôn tâm niệm, cùng với việc luyện võ để hoàn thiện hai yếu tố tinh thần lẫn thể chất.