Tình nghĩa.
Trong cuộc sống, nếu bạn đang ở cương vị của một người hướng dẫn người khác về tư tưởng, lối sống, tinh thần hay bất cứ lãnh vực tốt lành nào của cuộc sống, bạn sẽ không thể tránh khỏi điều mà người đời gọi là thất bại khi bỗng dưng bạn mất đi những người bạn và các học trò, chỉ đơn giản vì họ không thể chấp nhận nổi một thực tại rất thật nào đó về bạn! Không phải vì bạn tồi tệ, không phải vì bạn mất tư cách, hay bất kì lý do nào ngoài việc những tư tưởng và phong cách của bạn không vuốt ve hay làm thoả mãn cái tôi hay cái ngã của họ, nên họ bỏ bạn mà đi!
Khi họ đã ngoảnh mặt bỏ đi thì bạn đừng buồn, đừng tiếc xót, đừng đắng cay...hãy chấp nhận thực tại đau buồn ấy như một dấu chỉ cho thấy bạn đang tiến về phía sự thật và đi trên con đường của sự thật dù vẫn còn đó những bất tài, khiếm khuyết, yếu đuối và giới hạn của bản thân trong tư cách là con người! Đừng căng thẳng, nhưng hãy chúc phúc cho hành trình mới của họ, và tôn trọng quyết định của họ!
Hãy trân trọng và hết lòng với những người đang ở lại, dù con số có thể là ít ỏi, nhưng đã là sự chân tình và sự thật thì vốn đẩy xa những gì là giả dối, hình thức, và nông cạn! Vì thần trí thì cách biệt so với xác thân, trời thì xa đất, và sự cao cả thì xa sự thấp hèn và ngu muội! Bạn hãy luôn giữ vững những gì là cao đẹp ở nơi bạn và hãy tiếp tục trong an bình và niềm vui để mọi người thấy mà nhận ra ở nơi bạn là thần trí và tinh thần, là cao cả và khôn ngoan!
Joseph Pham.

Bài viết khác