Cách thức huấn luyện của Karate cổ truyền thì không dễ dàng chấp nhận bởi mọi người. Họ cho rằng cách thức huấn luyện này quá lỗi thời và quá khắt khe. Nhưng tôi nghĩ rằng họ không thích Karate cổ truyền vì chương trình tập luyện của nó quá nặng nề và cực nhọc. Bất kể Karate cổ truyền là như vậy, nó vẫn được dạy và học theo cách như thế.
Hohan Soken – Tổ sư sáng lập Matsumura Seito Shorin-Ryu Karate

Bài viết khác