Karate-do chắc chắn là môn võ học với tinh thần thượng võ, và bản chất của nó nằm trong nguyên tắc và hành động của người luyện võ. Bất kỳ môn võ thuật nào mà tâm trí của người luyện võ không được rèn luyện một cách đúng đắn theo tinh thần đó, họ sẽ hành xử một cách thô lỗ và hung bạo.
Shoshin Nagamine – Master of Matsubayashi-Ryu ( Một trường phái Karate của người Okinawa)

Bài viết khác