Phân đường Suzucho Karate-Do Nhơn Trạch-Đại Phước nằm ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch là một trong những Phân đường trực thuộc Đạo Đường Choju do Võ Sự Trương Đình Hùng, Phó Trưởng Tràng Hệ phái Karetedo Suzucho Ryu là Trưởng Đạo Đường.

1.    Quá trình hình thành của Phân đường Karatedo Suzucho Đại Phước.

Phân đường Suzucho Karate-Do Đại Phước thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 2014 do võ sư Đào Đặng Trung Hiếu- Huyền đai đệ tam đẳng hiện là trưởng Phân đường trực tiếp huấn luyện và phụ trách từ lúc thành lập đến nay.

Hiện nay Phân đường có hơn 60 võ sinh, gồm những võ sinh mang các cấp đai khác nhau học tập và rèn luyện. Phân đường có chương trình huấn luyện theo giáo án của Đạo Đường Choju, và chuẩn hóa theo kỹ thuật Karatedo Suzucho cổ truyền của hệ phái.

2.    Quá trình phát triển của PHÂN ĐƯỜNG

Khi thành lập, PHÂN ĐƯỜNG chỉ có một khoảng diện tích nhỏ để trao dồi tinh thần và thể chất. Sau khi không còn ổn định về địa điểm và chất lượng. Phân đường đã chuyển địa điểm và có khoảng diện tích rộng rãi, thoáng mát hơn để tiếp tục tập luyện và huấn luyện. Phân đường hiện nay nằm ở trường tiểu học Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các huyền đai của Phân đường hiện nay:

1.     Nguyễn Thanh Tâm - Huyền đai đệ nhị đẳng

2.     Lê Khánh Vinh – Huyền đai đệ nhất đẳng

3.     Phạm N. Nhựt Bằng- Huyền đai đệ nhất đẳng

4.     Phạm Huỳnh Gia Bảo- Huyền đai đệ nhất đẳng

5.     Dương Nhựt Hùng- Huyền đai đệ nhất đẳng

6.     Văn Chí Cường- Huyền đai đệ nhất đẳng

7.     Lê Nguyễn Trường Giang- Huyền đai đệ nhất đẳng

8.     Nguyễn Đặng Phương Nam- Huyền đai đệ nhất đẳng

3.     Thời gian luyện tập và địa chỉ liên hệ ghi danh.

Phân đường chiêu sinh thường xuyên.

Thời gian tập luyện:

-         Lớp cơ bản và phổ thông từ 17h30 – 19h00 các ngày 2-4-6 hàng tuần.

-         Lớp nâng cao và huấn luyện đặc biệt từ 19h00 – 20h00.

-         Huấn luyện trực tiếp Võ Sư Đào Đặng Trung Hiếu, Phụ tá Huấn luyện: Huyền Đai Nguyễn Linh Tâm, Phạm Nguyễn Nhựt Bằng,  Phạm Huỳnh Gia Bảo, Lê Khánh Vinh, Nguyễn Nhựt Hùng.

4.     Hình ảnh hoạt động của Phân đường:

Bài viết khác