Phân đường Suzucho Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức được hình thành từ năm 2000 do Võ sư Trương Đình Hùng_Phó Trưởng tràng Suzucho Karatedo Việt Nam  bước đầu khai giảng. Sau hơn 8 năm đào tạo tại võ đường Thầy đã truyền lại cho Võ sư Vũ Tuấn Hùng_Huyền đai đệ Ngũ đẳng  đảm nhiệm với trò là Trưởng bộ môn Suzucho Karatedo nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.


Năm 2016 . Thầy giao lại cho HLV Thái Hoàng Nhật Trường đảm nhiệm.
Các HLV và phụ tá HLV hiện đang tham gia sinh hoạt tại CLB gồm có :
HLV Trưởng Thái Hoàng Nhật Trường_Huyền đai đệ tam đẳng Suzucho Karatedo,Huyền đai đệ tam đẳng quốc gia Shotokan Karatedo.
HLV Nguyễn Thành Trung_Huyền đai đệ tam đẳng Suzucho Karatedo
HLV Nguyễn Thị Cẩm Nhung
_Huyền đai đệ tam đẳng quốc gia Shotokan Karatedo
Phụ tá gồm: 
Trần Nguyễn Nhật Duy
_Huyền đai đệ nhị đẳng Suzucho Karatedo
Nguyễn Ngọc Sơn_Huyền đai đệ nhị đẳng Suzucho Karatedo 

Các CLB trực thuộc Nhà Nhiếu nhi gồm:
- Clb Eko Center
- Trường tiểu học Đào Sơn Tây
- Trường tiểu học Nguyễn Văn Lịch
- Trường tiểu học Đặng Thị Rành

Số điện thoại liên lạc : Thầy Trường : 0938 296 639

Phân đường Suzucho Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (EVANDO MARTIAL CLUB) hiện tại sinh hoạt gồm 2 HLV Tứ Đẳng, 1 Tam Đẳng, 2 Nhị Đẳng, 15 Huyền Đai và 200 võ sinh.

Bài viết khác