Từ năm 2002, Đạo đường Choju Karatedo hợp đồng với trường cao đẳng cảnh sát nhân dân II huấn luyện chương trình Huyền đai Karate cho học viên từ Quảng Trị đến Cà Mau từ năm 2003 - nay. Hàng năm có khoảng trên 500 võ sinh Karate ra trường với đẳng cấp Huyền đai.

Đến nay tập thể HLV Đạo đường Choju Karatedo đã huấn luyện hơn 5000 Huyền đai Karate thuộc sinh viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân II.

Bài viết khác