KARATEDO

NHỮNG KỸ THUẬT CHUẨN BỊ THI HUYỀN ĐAI ĐẲNG QUỐC GIA THEO QUY CHẾ CỦA UB.TDTT NAY LÀ TC.TDTT

(Nội dung Jiyu Ippion Kumite)

 

TẤN CÔNG

Tấn công Jiyu Ippon Kumite:

(Kỹ thuật tấn công ghi diểm Ippon x 2 kỹ thuật)

 

1-A – B: H.Moto Dachi+Kamae (dao động, có thể tích cưc, có thể tiêu cực):

A-Dữ tay sau…

A-Tấn công ghi diểm tay trước: H.Jodan Kizami Tsuki (khống chế thật tốt, không va chạm mặt đối phương)   ----->    Zanshin.

Thay đổi nhiệm vụ - Như thế là thí sinh A và B đã thực hiện xong kỹ thuật 1.

 

2-A – B: H.Moto Dachi+Kamae.

A- Tấn công 2 bước: Bước thứ 1: H.Kizami Tsuki (Đây là đòn hư) do đó bước thứ 2 phải đạt tiêu chuẩn ăn điểm: H.Zen + Gyaku Tsuki   ----->   Zanshin. 

 

B-Tấn công Jiyu Ippon Kumite

(Kỹ thuật tấn công ghi điểm Nihon x 4 Kỹ thuật)

 

1-A-B: H.Moto Dachi + Kamae.

A- Tấn công: Đang dao động, rút ngắn khoảng cách: M.Ashi Barae (quét chân trước của B) nhưng chỉ làm cho B mất thắng bằng và lui bước ra sau.

A-Từ thế quét chân xong, chân trái tung lên 1 đòn vòng cầu vào mặt B làm cho B okuri lui và đỡ - tiếp tục A: M.Chudan Mae Geri  ----->  Zanshin. 

 

2-A-B: H.Moto Dachi + Kamae.

A- Tấn công: Vào 2 bước (đây là đòn hư, làm cho B phải bước chân trái lui)

A- Tiếp nhanh: M. Mae Geri + Hạ chân bồi tay  ----->   Zanshin.

  Thay đổi nhiệm vụ, như vậy A và B đã thực hiện xong kỹ thuật thứ 2.

 

3-A-B: H.Moto Dachi + Kamae

A- Tấn công: Vào 2 bước (như chiêu 2).

A- Tiếp nhanh: M. Chudan Mawashi Geri + Hạ chân bồi tay  ----->  Zanshin.

Thay đổi nhiệm vụ, như vậy A và B đã thực hiện xong kỹ thuật thứ 3.

 

4-A-B: H.Moto Dachi + Kamae.

A- Tấn công: 2 bước và 2 bước này với 2 đòn tay phải đạt mục tiêu chuẩn ăn điểm (phải tốc độ liên hoàn) thì mới được ghi 2 điểm  ----->  Zanshin.

Thay đổi nhiệm vụ - Như thế thí sinh A và B đã thực hiện xong đủ 4 kỹ thuật .

 

 

C-Tấn công Jiyu Ippon Kumite:

(Kỹ thuật tấn công ghi diểm Sanbon x 2 kỹ thuật)

 

1-A – B: H.Moto Dachi+Kamae

A-Tấn công: Đang dao động, rút ngắn khoảng cách, dùng chân sau là chân phải đá lên vùng mặt của B: M.Jondan Mawashi Geri + hạ châm bồi tay  ----->  Zanshin.

 Thay đổi nhiệm vụ - Như thế là thí sinh A và B đã thực hiện xong kỹ thuật 1.

 

2-A – B: H.Moto Dachi+Kamae.

A- Tấn công: Đang dao động, vào nhanh với đòn tay sau (làm cho B phải Okuri lui để làm mất khoảng cách) Komi: H.Zen + gyaku Tsuki.

A- Tiếp tục thật nhanh: Dùng chân sau là chân phải quét chân trước là chân trái của B: M. Ashi Barae + tiếp bồi tay  ----->   Zanshin.

Thay đổi nhiệm vụ - Như thế thí sinh A và B đã thực hiện xong đủ 2 kỹ thuật .

Còn tiếp....

Bài viết khác