TRỌNG TÂM CỦA ĐÀO TẠO VÕ HỌC: 
- ĐÀO TẠO SỐ LƯỢNG LỚN CON NGƯỜI: CÓ NGHỊ LỰC, CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ DÁM NHẬN NGHĨA VỤ VỀ MÌNH.
- TỔ CHỨC NÀO, CÁ NHÂN NÀO ZÈN LUYỆN RA NHIỀU NGƯỜI TỐT CHO XÃ HỘI, THÌ TỔ CHỨC ĐÓ, CÁ NHÂN ĐÓ SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ THỪA NHẬN.

TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU: 
- LỰA CHỌN, KHEN THƯỞNG NHỮNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU.
- ĐƯA HÌNH ẢNH RA CỘNG ĐỒNG, KÍCH THÍCH LUYỆN TẬP...

VÀI HÌNH ẢNH TỪ ĐẦU TỚI CUỐI, GIẢI VÔ ĐỊCH QUYỀN THUẬT SUZUCHO KARATEDO VÀ CÔNG PHÁ LẦN 4/2018

Tin tức khác