Tự thân cuộc sống luôn là một sự thử thách. Trong tập luyện, anh phải kiểm nghiệm và hoàn thiện bản thân, để có thể đối mặt với những thử thách to lớn của cuộc đời.


Morihei Ueshiba

Karate-do tạo nỗ lực cho thể chất để rèn luyện tinh thần nhằm đạt đến một lương tâm trong sáng, cho phép con người cư xử với nhân gian một cách ngay thẳng trung thực, trong khi đó thể chất phát triển mạnh mẽ đến mức độ mà người ta thậm chí có thể vượt thắng cả những động vật hoang dã hung dữ. Tâm trí và kỹ thuật hoà hợp lại làm một, trong sự chân chính cuả môn võ Karate-do.

Funakoshi Gichin.

Bài viết khác