Nhận được tin buồn Chưởng môn qua đời vào ngày 06/02/1995. Hội đồng Huyền đai Đạo đường tổ chức lễ phát tang,  tưởng niệm tại Đạo đường.

 

Về tham dự có ông Lê Văn Triều - Trưởng phòng nghiệp vụ Sở TDTT Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Cơ - Trưởng phòng VHTT-TDTT TP. Biên Hòa, ông Lôi Liên Minh - giám đốc Trung tâm TDTT Biên Hòa, võ sư Trần Anh Tuấn - Trưởng môn phái Lưu Việt, võ sư Hiếu Ngân - Trưởng bộ môn Taekwondo Đồng Nai, đại diện môn phái Bắc phái Tây Sơn, môn phái cổ truyền Tân Hòa...

Cùng tất cả HLV, môn sinh thuộc Đạo đường đã về dự

 

Sau lễ dâng hương, bài diễn văn tưởng niệm công đức và tiều sử của Chưởng môn. Lễ phát tang theo quyết định của Hội đồng Huyền Đai Đạo đường là các môn đồ Choju Karate sẽ đeo băng tang trên Võ phục 1 năm.

Bàn thờ sẽ lưu lại tại Đạo đường 1 tuần để môn đồ có thể đến dâng hương.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác