ATEMI-WAZA – Những điểm tấn công nguy hiểm đến tính mạng (tử huyệt)!


Tử huyệt là một bộ phận của cơ thể mà khi đánh với một lực đủ mạnh, đúng góc và chính xác thì có thể làm cho đối thủ tê liệt, bất tỉnh hoặc sẽ dẫn tới cái chết. Tuy nhiên điểm quan trọng là kiến thức thâm sâu mà chúng ta có về hệ thần kinh. Nếu chúng ta luyện tập không chính xác bằng các thao tác trên các tử huyệt có thể đẫn đến đau đầu, buồn nôn, bất tỉnh, tê liệt hoặc chết người.

Bài viết khác