Cùng với võ sư Haruo Suzuki

 

Cùng gia đình Chưởng môn tại Tòa Thánh Tây Ninh

.

Cùng Sư Mẫu tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh

.

Cùng Chưởng môn Tokuo

.

Cầu Tràng Tiền - Huế

 

1998

 

Với giảng viên GDTC Đại học Đà Lạt

.

Tại đồi Lá Giang - Thống Nhất - ĐN.

Biển Vũng Tàu

.

Vũ Thanh Dân, Phạm Thế Hưng - Kinh Thành Huế 1986

.

Biển Long Hải

 

Thầy cùng võ sư Xuân Liễu, Đồng Mạnh Hùng, Phạm Xuân Thanh, Lưu Văn Khải, Quách Văn Châu

 

Cầu Trang Tiền - Huế

 

 

 

Chùa Bà Tây Ninh

 

 

Điện Thái Hòa - Huế

 

 

Với Hùng Đen (Trưởng CA. TX Tây Ninh)

 

Nơi cao nhất Miền Nam - Đỉnh núi Bà - Tây Ninh

 

 

Cao đồ đầu tiên của Chưởng môn Choji Suzuki, GSBS Trần Đình Tùng 

.

 

Tại Nùi Bà - Tây Ninh

 

 

Với võ sư Trương Ngọc Để 

 

 

Tại Tổ đường Akido TP. HCM

 

Cùng SV Trường đại học Cảnh Sát II tại Núi Bà - Tây Ninh

 

Tại Tổ Dường karate Chi Lăng - Huế

 

 

Văn Miếu - HN

 

Khu du lịch Bửu Long

 

Tại Điện Bà - Tây Ninh

.

 

Bài viết khác